11 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันเด็กหญิงสากล (International Day of the Girl Child)

เด็กหญิงในวันนี้จะกลายเป็นผู้นำในวันหน้า
ในวันเด็กหญิงสากล เราจะมาฉลองให้กับศักยภาพของหญิงสาวรุ่นเยาว์ทุกคนที่จะเติบโดไปเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพในชุมชนของตน เราหวังว่าคุณจะมาร่วมกันอวยพรให้เด็กหญิงทุกคนมีอนาคตที่สดใส

วันเด็กหญิงสากล

วันเด็กหญิงสากล